infoDe lesuren zijn als volgt: 


Groep  re van 10.00u tot 11.00u

Groep  do van 11.00u tot 12.00u


Groep  mi van 10.00u tot 11.00u

Groep  fa van 11.00u tot 12.00u   De Groepen worden door de Lesgevers bepaald.

Het lidgeld bedraagt voor 2021:


60€ voor de dansers met beperking

40€ voor de begeleiders - stappers


Rekening nummer: BE39 3631 2838 7119

op naam van Paradanszo v.z.w.
Nieuwe dansers steeds welkom op zaterdagen van groep Do van 11u tot 12u,

na afspraak via mail: carine.de.paepe@paradanszoOnze lesgevers zijn:Carine De Paepe  -  Initiator rolstoeldansSarah Soete  - Initiator rolstoeldans

ergotherapeut